Svētdiena, 2015.gada 25.janvāris
 
Sigurds, Zigurds


LOF stratēģija

Apstiprināts LOF Kongresā 2011. gada 12. martā

LOF stratēģija

2011

Orientēšanās sports ir pieejams ikvienam – esam līderu vidū starp sporta veidiem Latvijā!

LOF stratēģiskie mērķi

 • mērķtiecīgi palielināt orientēšanās sporta atpazīstamību Latvijas sabiedrībā, orientēšanās pasākumu un sacensību dalībnieku, īpaši bērnu un jauniešu, skaitu
 • būt aktīvam Latvijas sabiedrības loceklim veselīga un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanā, būt iniciatoram un atbildēt par atbilstošām sabiedriskām akcijām. Orientēšanās sporta vidi Latvijas sabiedrībai veidot atvērtu, saprotamu, pieejamu un pat nepieciešamu
 • veicināt orientēšanās sporta klubu nostiprināšanos un attīstību
 • nodrošināt savu interešu tiešu pārstāvniecību IOF un kļūt par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas līderi orientēšanās sporta sadarbībā
 • cienīt orientēšanās sporta vēsturi un tradīcijas un atbildēt par to saglabāšanu un attīstību nākotnei

LOF darbības pamatprincipi

PLĀNOŠANA UN KONTROLE

 • LOF attīstība ir balstīta uz iekšēji izdiskutētu un akceptētu stratēģiju, kas tiek īstenota atbilstoši attiecīgiem ilgtermiņa un īstermiņa plāniem un prioritātēm.
 • LOF pārvalde darbojas skaidri definēta pilnvarojuma ietvaros, līdztekus dodot iespēju LOF biedriem sniegt priekšlikumus, kā arī regulāri un biežāk kā kongresā sniedzot atskaites. LOF pārvalde nodrošina pieņemto lēmumu pietiekamu un savlaicīgu komunikāciju.
 • LOF valde (un komisijas) ir pilnvarota un nodrošina stratēģijas īstenošanai atbilstošas orientēšanās sporta (treniņu un sacensību) kvalitātes vadības sistēmu.

KOMUNIKĀCIJA

 • LOF iekšējā komunikācija ir atklāta, savlaicīga, daudzveidīga, saprotama un iecietīga.

TEHNOLOĢIJAS

 • Orientēšanās sportā modernas tehnoloģijas ievieš, pielieto un popularizē ne tikai orientēšanās, bet arī citiem sporta veidiem

ORGANIZĀCIJA

 • LOF ir izveidota stratēģijas īstenošanu atbalstoša, efektīvi funkcionējoša un pietiekami motivēta komisiju sistēma.
 • Latvijas orientēšanās sporta izlases ir mērķtiecīgi veidotas, finansētas un vadītas. Izlašu darbības un startu saimniecisko jautājumu risināšana ir atdalīta no treniņu procesa.
 • Orientēšanās sporta paveidiem vienlīdzīgi ir iespējas īstenot savu darbību, brīvi izmantojot LOF administratīvo virsbūvi. Tiek attīstīti tie paveidi, kur tiek organizēti komerciāli daudzsološi projekti paveidu iekšienē, vai atbalstīta LOF pamatdarbība.

Latvijas valsts meži (sadarbības partneri - LK)
Latvijas Gāze
Suunto
Orientēšanās visā Latvijā
Rogainings.lv
Kâpas 3-dienas
Aktualitātes
Latvijas Sporta federāciju padome
Izglîtîbas un zinâtnes ministrija
Diskusijās
Atbilde => J.K|ip: 62.202 ...
25.01.2015, 08:59:22
Droši var atbildēt - UZ SLĒPĒM
noteikti nenotiks. Vai notiks AR
SLĒPĒM??? Par to atbildēs LOF
Ziemas k ...