Pirmdiena, 2014.gada 24.novembris
 
Velta, Velda


Elektroniskās atzīmēšanās sistēmas

Informācija par SportIdent un Emit tiek sagatavotaLatvijas Gāze
ECObaltia
Isostar
Orientēšanās visā Latvijā
Rogainings.lv
Kâpas 3-dienas
Aktualitātes
Latvijas Sporta federāciju padome
Izglîtîbas un zinâtnes ministrija
Diskusijās
Anda B
23.11.2014, 22:15:56
Paldies Mārtiņam Līsmanim un
viņa komandai par interesantajām
distancēm un foršo dienu Telpu
orientēša ...